A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 2.66% 3.09% 3.52% 3.96% 4.39% 4.82% 5.25% 5.68% 6.12% 6.55%
danych 3.08% 3.51% 3.95% 4.38% 4.81% 5.24% 5.67% 6.11% 6.54% 6.98%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:468
% 4.54%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  30  3.01
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  47  2.66
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  72  6.34
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  59  4.70
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  32  4.92
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  79  6.98
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  68  4.79
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  40  3.04
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  41  6.49
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  468  4.54
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 101 21.58 0.98
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 31 6.62 0.30
MAŃKOWSKA Ewa Maria 54 11.54 0.52
SKOWRON Zbigniew 65 13.89 0.63
KONOPKA Antoni Jacek 22 4.70 0.21
PILAWKA Tomasz 5 1.07 0.05
SAMBORSKI Tadeusz 22 4.70 0.21
JANIK Janina 24 5.13 0.23
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 12 2.56 0.12
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 132 28.21 1.28