A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lubański 

lubański
brak 2.19% 2.88% 3.56% 4.25% 4.93% 5.62% 6.30% 6.99% 7.67% 8.36%
danych 2.87% 3.55% 4.24% 4.92% 5.61% 6.29% 6.98% 7.66% 8.35% 9.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 048
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 515
Liczba ważnych kart:8 515
Frekwencja wyborcza:18.49%
Liczba głosów ważnych:8 156
% głosów ważnych:95.78%
Liczba głosów na listy komitetu:368
% 4.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubań 18 015  3 751  3 751  3 608  79  2.19
Świeradów-Zdrój 3 679  793  793  766  23  3.00
Leśna 8 295  1 367  1 367  1 317  83  6.30
Lubań 5 219  777  777  741  67  9.04
Olszyna 5 411  870  870  829  54  6.51
Platerówka 1 332  218  218  207  10  4.83
Siekierczyn 4 097  739  739  688  52  7.56
Ogółem 46 048  8 515  8 515  8 156  368  4.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 76 20.65 0.93
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 65 17.66 0.80
MAŃKOWSKA Ewa Maria 50 13.59 0.61
SKOWRON Zbigniew 20 5.43 0.25
KONOPKA Antoni Jacek 11 2.99 0.13
PILAWKA Tomasz 7 1.90 0.09
SAMBORSKI Tadeusz 16 4.35 0.20
JANIK Janina 30 8.15 0.37
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 52 14.13 0.64
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 41 11.14 0.50