A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lubiński 

lubiński
brak 2.83% 3.25% 3.68% 4.10% 4.53% 4.95% 5.37% 5.80% 6.22% 6.65%
danych 3.24% 3.67% 4.09% 4.52% 4.94% 5.36% 5.79% 6.21% 6.64% 7.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 286
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 701
Liczba ważnych kart:19 697
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:19 105
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:733
% 3.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubin 59 779  14 595  14 592  14 173  401  2.83
Lubin 11 263  2 323  2 323  2 259  151  6.68
Rudna 6 029  1 206  1 205  1 146  81  7.07
Ścinawa 8 215  1 577  1 577  1 527  100  6.55
Ogółem 85 286  19 701  19 697  19 105  733  3.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 98 13.37 0.51
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 52 7.09 0.27
MAŃKOWSKA Ewa Maria 44 6.00 0.23
SKOWRON Zbigniew 16 2.18 0.08
KONOPKA Antoni Jacek 16 2.18 0.08
PILAWKA Tomasz 12 1.64 0.06
SAMBORSKI Tadeusz 132 18.01 0.69
JANIK Janina 38 5.18 0.20
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 12 1.64 0.06
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 313 42.70 1.64