A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat milicki 

milicki
brak 5.06% 5.76% 6.45% 7.15% 7.85% 8.55% 9.24% 9.94% 10.64% 11.33%
danych 5.75% 6.44% 7.14% 7.84% 8.54% 9.23% 9.93% 10.63% 11.32% 12.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 312
Liczba ważnych kart:5 310
Frekwencja wyborcza:17.85%
Liczba głosów ważnych:5 110
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:324
% 6.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cieszków 3 774  616  614  582  70  12.03
Krośnice 6 412  1 045  1 045  991  75  7.57
Milicz 19 575  3 651  3 651  3 537  179  5.06
Ogółem 29 761  5 312  5 310  5 110  324  6.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 69 21.30 1.35
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 10 3.09 0.20
MAŃKOWSKA Ewa Maria 85 26.23 1.66
SKOWRON Zbigniew 14 4.32 0.27
KONOPKA Antoni Jacek 11 3.40 0.22
PILAWKA Tomasz 8 2.47 0.16
SAMBORSKI Tadeusz 9 2.78 0.18
JANIK Janina 16 4.94 0.31
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 76 23.46 1.49
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 26 8.02 0.51