A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat oleśnicki 

oleśnicki
brak 1.51% 2.64% 3.77% 4.90% 6.03% 7.16% 8.28% 9.41% 10.54% 11.67%
danych 2.63% 3.76% 4.89% 6.02% 7.15% 8.27% 9.40% 10.53% 11.66% 12.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 919
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 209
Liczba ważnych kart:16 207
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:15 628
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:594
% 3.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oleśnica 30 341  7 231  7 230  7 037  106  1.51
Bierutów 8 144  1 391  1 390  1 334  55  4.12
Dobroszyce 5 087  762  762  729  41  5.62
Dziadowa Kłoda 3 640  486  486  461  59  12.80
Międzybórz 4 021  568  568  538  55  10.22
Oleśnica 9 880  1 486  1 486  1 428  88  6.16
Syców 13 346  2 631  2 631  2 516  125  4.97
Twardogóra 10 460  1 654  1 654  1 585  65  4.10
Ogółem 84 919  16 209  16 207  15 628  594  3.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 147 24.75 0.94
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 75 12.63 0.48
MAŃKOWSKA Ewa Maria 89 14.98 0.57
SKOWRON Zbigniew 41 6.90 0.26
KONOPKA Antoni Jacek 36 6.06 0.23
PILAWKA Tomasz 16 2.69 0.10
SAMBORSKI Tadeusz 23 3.87 0.15
JANIK Janina 33 5.56 0.21
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 81 13.64 0.52
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 53 8.92 0.34