A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat oławski 

oławski
brak 1.68% 2.83% 3.98% 5.14% 6.29% 7.44% 8.59% 9.74% 10.90% 12.05%
danych 2.82% 3.97% 5.13% 6.28% 7.43% 8.58% 9.73% 10.89% 12.04% 13.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:380
% 2.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  107  1.68
Domaniów 4 168  662  662  629  83  13.20
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  88  2.34
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  102  4.56
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  380  2.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 81 21.32 0.62
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 24 6.32 0.18
MAŃKOWSKA Ewa Maria 89 23.42 0.68
SKOWRON Zbigniew 12 3.16 0.09
KONOPKA Antoni Jacek 8 2.11 0.06
PILAWKA Tomasz 12 3.16 0.09
SAMBORSKI Tadeusz 11 2.89 0.08
JANIK Janina 23 6.05 0.18
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 91 23.95 0.70
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 29 7.63 0.22