A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 2.07% 3.42% 4.77% 6.12% 7.47% 8.82% 10.17% 11.52% 12.87% 14.22%
danych 3.41% 4.76% 6.11% 7.46% 8.81% 10.16% 11.51% 12.86% 14.21% 15.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:508
% 5.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  107  5.26
Gaworzyce 3 088  624  624  578  90  15.57
Grębocice 4 142  669  669  622  78  12.54
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  92  2.07
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  55  4.97
Radwanice 3 696  625  625  599  86  14.36
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  508  5.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 77 15.16 0.82
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 31 6.10 0.33
MAŃKOWSKA Ewa Maria 50 9.84 0.53
SKOWRON Zbigniew 17 3.35 0.18
KONOPKA Antoni Jacek 11 2.17 0.12
PILAWKA Tomasz 7 1.38 0.07
SAMBORSKI Tadeusz 128 25.20 1.36
JANIK Janina 27 5.31 0.29
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 76 14.96 0.81
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 84 16.54 0.89