A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat strzeliński 

strzeliński
brak 9.32% 9.96% 10.60% 11.24% 11.88% 12.52% 13.15% 13.79% 14.43% 15.07%
danych 9.95% 10.59% 11.23% 11.87% 12.51% 13.14% 13.78% 14.42% 15.06% 15.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 656
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 921
Liczba ważnych kart:6 921
Frekwencja wyborcza:18.88%
Liczba głosów ważnych:6 651
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:918
% 13.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borów 4 326  811  811  787  121  15.37
Kondratowice 3 647  581  581  550  69  12.55
Przeworno 4 116  607  607  573  90  15.71
Strzelin 18 602  3 943  3 943  3 818  552  14.46
Wiązów 5 965  979  979  923  86  9.32
Ogółem 36 656  6 921  6 921  6 651  918  13.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 37 4.03 0.56
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 25 2.72 0.38
MAŃKOWSKA Ewa Maria 689 75.05 10.36
SKOWRON Zbigniew 9 0.98 0.14
KONOPKA Antoni Jacek 6 0.65 0.09
PILAWKA Tomasz 8 0.87 0.12
SAMBORSKI Tadeusz 2 0.22 0.03
JANIK Janina 11 1.20 0.17
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 116 12.64 1.74
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 15 1.63 0.23