A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat świdnicki 

świdnicki
brak 1.76% 2.76% 3.75% 4.75% 5.75% 6.75% 7.74% 8.74% 9.74% 10.73%
danych 2.75% 3.74% 4.74% 5.74% 6.74% 7.73% 8.73% 9.73% 10.72% 11.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:129 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 810
Liczba ważnych kart:26 805
Frekwencja wyborcza:20.63%
Liczba głosów ważnych:25 893
% głosów ważnych:96.60%
Liczba głosów na listy komitetu:764
% 2.95%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdnica 48 237  11 838  11 834  11 497  202  1.76
Świebodzice 18 585  3 871  3 870  3 732  67  1.80
Dobromierz 4 320  639  639  613  38  6.20
Jaworzyna Śląska 8 393  1 429  1 429  1 355  55  4.06
Marcinowice 5 188  983  983  955  112  11.73
Strzegom 21 805  3 837  3 837  3 695  104  2.81
Świdnica 13 268  2 346  2 346  2 264  126  5.57
Żarów 10 158  1 867  1 867  1 782  60  3.37
Ogółem 129 954  26 810  26 805  25 893  764  2.95
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 190 24.87 0.73
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 127 16.62 0.49
MAŃKOWSKA Ewa Maria 89 11.65 0.34
SKOWRON Zbigniew 56 7.33 0.22
KONOPKA Antoni Jacek 34 4.45 0.13
PILAWKA Tomasz 19 2.49 0.07
SAMBORSKI Tadeusz 25 3.27 0.10
JANIK Janina 36 4.71 0.14
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 113 14.79 0.44
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 75 9.82 0.29