A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 2.01% 2.69% 3.37% 4.05% 4.73% 5.41% 6.09% 6.77% 7.45% 8.13%
danych 2.68% 3.36% 4.04% 4.72% 5.40% 6.08% 6.76% 7.44% 8.12% 8.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:607
% 4.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  176  4.58
Prusice 7 509  995  995  942  83  8.81
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  119  3.06
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  36  2.01
Zawonia 4 564  692  692  662  57  8.61
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  136  8.35
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  607  4.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 116 19.11 0.91
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 55 9.06 0.43
MAŃKOWSKA Ewa Maria 132 21.75 1.03
SKOWRON Zbigniew 21 3.46 0.16
KONOPKA Antoni Jacek 14 2.31 0.11
PILAWKA Tomasz 44 7.25 0.34
SAMBORSKI Tadeusz 17 2.80 0.13
JANIK Janina 33 5.44 0.26
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 127 20.92 1.00
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 48 7.91 0.38