A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 1.78% 3.02% 4.26% 5.50% 6.74% 7.99% 9.23% 10.47% 11.71% 12.95%
danych 3.01% 4.25% 5.49% 6.73% 7.98% 9.22% 10.46% 11.70% 12.94% 14.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:680
% 4.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  124  1.78
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  177  6.52
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  185  7.98
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  150  5.24
Konarzyny 1 757  327  327  310  44  14.19
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  680  4.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 225 33.09 1.48
BUJANOWICZ Stanisława Helena 124 18.24 0.82
ADAMOWICZ Dariusz 76 11.18 0.50
DOMBROWSKI Bogdan 40 5.88 0.26
SZATKOWSKI Radosław Jan 29 4.26 0.19
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 46 6.76 0.30
KOSEWSKA Danuta Jolanta 51 7.50 0.34
SAHAJDAK Jadwiga 12 1.76 0.08
MIRONOWICZ Mirosław 12 1.76 0.08
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 65 9.56 0.43