A  A+ A+

Powiat gdański 

gdański
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 112
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 752
Liczba ważnych kart:19 748
Frekwencja wyborcza:25.29%
Liczba głosów ważnych:19 216
% głosów ważnych:97.31%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pruszcz Gdański 21 261  6 380  6 380  6 237  0.00
Cedry Wielkie 5 107  876  876  853  0.00
Kolbudy 11 313  3 385  3 383  3 313  0.00
Pruszcz Gdański 18 152  4 970  4 968  4 824  0.00
Przywidz 4 368  816  816  778  0.00
Pszczółki 6 718  1 480  1 480  1 431  0.00
Suchy Dąb 3 218  568  568  552  0.00
Trąbki Wielkie 7 975  1 277  1 277  1 228  0.00
Ogółem 78 112  19 752  19 748  19 216  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne