A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kartuski 

kartuski
brak 1.93% 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.26% 4.65% 5.04% 5.43%
danych 2.31% 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.25% 4.64% 5.03% 5.42% 5.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 892
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 164
Liczba ważnych kart:24 159
Frekwencja wyborcza:26.59%
Liczba głosów ważnych:23 455
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:788
% 3.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chmielno 5 426  1 451  1 451  1 408  82  5.82
Kartuzy 24 435  6 635  6 634  6 454  179  2.77
Przodkowo 5 958  1 430  1 430  1 379  76  5.51
Sierakowice 13 165  3 589  3 589  3 488  170  4.87
Somonino 7 394  1 313  1 312  1 272  28  2.20
Stężyca 7 146  1 871  1 871  1 805  80  4.43
Sulęczyno 3 950  1 030  1 030  982  44  4.48
Żukowo 23 418  6 845  6 842  6 667  129  1.93
Ogółem 90 892  24 164  24 159  23 455  788  3.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 225 28.55 0.96
BUJANOWICZ Stanisława Helena 221 28.05 0.94
ADAMOWICZ Dariusz 110 13.96 0.47
DOMBROWSKI Bogdan 63 7.99 0.27
SZATKOWSKI Radosław Jan 44 5.58 0.19
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 21 2.66 0.09
KOSEWSKA Danuta Jolanta 44 5.58 0.19
SAHAJDAK Jadwiga 13 1.65 0.06
MIRONOWICZ Mirosław 13 1.65 0.06
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 34 4.31 0.14