A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat kościerski 

kościerski
brak 0.09% 0.15% 0.21% 0.27% 0.33% 0.39% 0.44% 0.50% 0.56% 0.62%
danych 0.14% 0.20% 0.26% 0.32% 0.38% 0.43% 0.49% 0.55% 0.61% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 0.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  20  0.46
Dziemiany 3 313  737  737  715  0.42
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  0.09
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  11  0.45
Liniewo 3 602  772  772  751  0.27
Lipusz 2 759  811  809  775  0.26
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  0.68
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  0.53
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  50  0.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 15 30.00 0.13
KRYDA Marek Andrzej 1 2.00 0.01
DEMCZUK Marzena 2 4.00 0.02
PASTUSIAK Tadeusz Jan 9 18.00 0.08
BANIECKA Ewa Cecylia 3 6.00 0.03
KOTLARZ Piotr Wojciech 2 4.00 0.02
KWIATKOWSKA Monika Alicja 10 20.00 0.08
WIĘCEK Hieronim Antoni 8 16.00 0.07