A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kościerski 

kościerski
brak 1.84% 3.10% 4.36% 5.62% 6.88% 8.15% 9.41% 10.67% 11.93% 13.19%
danych 3.09% 4.35% 5.61% 6.87% 8.14% 9.40% 10.66% 11.92% 13.18% 14.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 110
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 321
Liczba ważnych kart:12 319
Frekwencja wyborcza:22.77%
Liczba głosów ważnych:11 913
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:623
% 5.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kościerzyna 18 273  4 461  4 461  4 348  80  1.84
Dziemiany 3 313  737  737  715  65  9.09
Karsin 4 718  1 115  1 115  1 065  59  5.54
Kościerzyna 11 304  2 510  2 510  2 433  131  5.38
Liniewo 3 602  772  772  751  71  9.45
Lipusz 2 759  811  809  775  32  4.13
Nowa Karczma 4 985  928  928  885  49  5.54
Stara Kiszewa 5 156  987  987  941  136  14.45
Ogółem 54 110  12 321  12 319  11 913  623  5.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 175 28.09 1.47
BUJANOWICZ Stanisława Helena 178 28.57 1.49
ADAMOWICZ Dariusz 77 12.36 0.65
DOMBROWSKI Bogdan 21 3.37 0.18
SZATKOWSKI Radosław Jan 30 4.82 0.25
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 15 2.41 0.13
KOSEWSKA Danuta Jolanta 34 5.46 0.29
SAHAJDAK Jadwiga 8 1.28 0.07
MIRONOWICZ Mirosław 6 0.96 0.05
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 79 12.68 0.66