A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 1.06% 1.94% 2.81% 3.69% 4.56% 5.44% 6.32% 7.19% 8.07% 8.94%
danych 1.93% 2.80% 3.68% 4.55% 5.43% 6.31% 7.18% 8.06% 8.93% 9.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:450
% 3.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  72  1.06
Gardeja 6 494  698  698  660  59  8.94
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  72  5.82
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  149  9.82
Ryjewo 4 429  632  632  599  42  7.01
Sadlinki 4 541  622  622  596  56  9.40
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  450  3.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 83 18.44 0.73
BUJANOWICZ Stanisława Helena 34 7.56 0.30
ADAMOWICZ Dariusz 40 8.89 0.35
DOMBROWSKI Bogdan 6 1.33 0.05
SZATKOWSKI Radosław Jan 23 5.11 0.20
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 7 1.56 0.06
KOSEWSKA Danuta Jolanta 231 51.33 2.03
SAHAJDAK Jadwiga 5 1.11 0.04
MIRONOWICZ Mirosław 6 1.33 0.05
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 15 3.33 0.13