A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat lęborski 

lęborski
brak 0.18% 0.23% 0.28% 0.34% 0.39% 0.44% 0.49% 0.54% 0.60% 0.65%
danych 0.22% 0.27% 0.33% 0.38% 0.43% 0.48% 0.53% 0.59% 0.64% 0.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:47
% 0.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  29  0.43
Łeba 3 348  893  893  862  0.70
Cewice 5 368  917  917  860  0.23
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  0.50
Wicko 4 543  573  573  543  0.18
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  47  0.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 7 14.89 0.07
KRYDA Marek Andrzej 3 6.38 0.03
DEMCZUK Marzena 4 8.51 0.04
PASTUSIAK Tadeusz Jan 9 19.15 0.08
BANIECKA Ewa Cecylia 2 4.26 0.02
KOTLARZ Piotr Wojciech 5 10.64 0.05
KWIATKOWSKA Monika Alicja 12 25.53 0.11
WIĘCEK Hieronim Antoni 5 10.64 0.05