A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lęborski 

lęborski
brak 1.81% 2.20% 2.59% 2.98% 3.37% 3.76% 4.14% 4.53% 4.92% 5.31%
danych 2.19% 2.58% 2.97% 3.36% 3.75% 4.13% 4.52% 4.91% 5.30% 5.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 966
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 182
Liczba ważnych kart:11 180
Frekwencja wyborcza:21.94%
Liczba głosów ważnych:10 744
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:321
% 2.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lębork 27 519  6 929  6 927  6 686  121  1.81
Łeba 3 348  893  893  862  27  3.13
Cewice 5 368  917  917  860  49  5.70
Nowa Wieś Lęborska 10 188  1 870  1 870  1 793  95  5.30
Wicko 4 543  573  573  543  29  5.34
Ogółem 50 966  11 182  11 180  10 744  321  2.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 81 25.23 0.75
BUJANOWICZ Stanisława Helena 128 39.88 1.19
ADAMOWICZ Dariusz 28 8.72 0.26
DOMBROWSKI Bogdan 3 0.93 0.03
SZATKOWSKI Radosław Jan 27 8.41 0.25
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 5 1.56 0.05
KOSEWSKA Danuta Jolanta 20 6.23 0.19
SAHAJDAK Jadwiga 10 3.12 0.09
MIRONOWICZ Mirosław 8 2.49 0.07
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 11 3.43 0.10