A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat malborski 

malborski
brak 0.33% 0.44% 0.54% 0.65% 0.75% 0.86% 0.96% 1.07% 1.17% 1.28%
danych 0.43% 0.53% 0.64% 0.74% 0.85% 0.95% 1.06% 1.16% 1.27% 1.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 0.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  38  0.57
Lichnowy 3 597  516  516  485  0.41
Malbork 3 535  523  522  508  1.38
Miłoradz 2 691  390  390  375  1.07
Nowy Staw 6 018  791  791  756  10  1.32
Stare Pole 3 626  640  640  603  0.33
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  63  0.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 14 22.22 0.15
KRYDA Marek Andrzej 8 12.70 0.08
DEMCZUK Marzena 8 12.70 0.08
PASTUSIAK Tadeusz Jan 7 11.11 0.07
BANIECKA Ewa Cecylia 3 4.76 0.03
KOTLARZ Piotr Wojciech 3 4.76 0.03
KWIATKOWSKA Monika Alicja 10 15.87 0.11
WIĘCEK Hieronim Antoni 10 15.87 0.11