A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat malborski 

malborski
brak 1.76% 2.62% 3.47% 4.33% 5.18% 6.04% 6.89% 7.75% 8.60% 9.46%
danych 2.61% 3.46% 4.32% 5.17% 6.03% 6.88% 7.74% 8.59% 9.45% 10.31%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 777
Liczba ważnych kart:9 775
Frekwencja wyborcza:19.37%
Liczba głosów ważnych:9 421
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:317
% 3.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Malbork 31 005  6 917  6 916  6 694  118  1.76
Lichnowy 3 597  516  516  485  50  10.31
Malbork 3 535  523  522  508  36  7.09
Miłoradz 2 691  390  390  375  25  6.67
Nowy Staw 6 018  791  791  756  41  5.42
Stare Pole 3 626  640  640  603  47  7.79
Ogółem 50 472  9 777  9 775  9 421  317  3.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 108 34.07 1.15
BUJANOWICZ Stanisława Helena 74 23.34 0.79
ADAMOWICZ Dariusz 27 8.52 0.29
DOMBROWSKI Bogdan 10 3.15 0.11
SZATKOWSKI Radosław Jan 30 9.46 0.32
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 3 0.95 0.03
KOSEWSKA Danuta Jolanta 33 10.41 0.35
SAHAJDAK Jadwiga 7 2.21 0.07
MIRONOWICZ Mirosław 5 1.58 0.05
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 20 6.31 0.21