A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wałbrzyski 

wałbrzyski
brak 1.58% 2.11% 2.63% 3.16% 3.68% 4.21% 4.74% 5.26% 5.79% 6.31%
danych 2.10% 2.62% 3.15% 3.67% 4.20% 4.73% 5.25% 5.78% 6.30% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 704
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 353
Liczba ważnych kart:8 352
Frekwencja wyborcza:17.88%
Liczba głosów ważnych:8 057
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:296
% 3.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Boguszów-Gorce 12 979  2 064  2 064  1 985  47  2.37
Jedlina-Zdrój 3 972  715  715  696  11  1.58
Szczawno-Zdrój 4 840  1 358  1 358  1 310  31  2.37
Czarny Bór 3 859  709  708  682  25  3.67
Głuszyca 7 318  1 177  1 177  1 140  78  6.84
Mieroszów 5 631  910  910  883  31  3.51
Stare Bogaczowice 3 413  650  650  624  35  5.61
Walim 4 692  770  770  737  38  5.16
Ogółem 46 704  8 353  8 352  8 057  296  3.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 64 21.62 0.79
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 99 33.45 1.23
MAŃKOWSKA Ewa Maria 31 10.47 0.38
SKOWRON Zbigniew 20 6.76 0.25
KONOPKA Antoni Jacek 6 2.03 0.07
PILAWKA Tomasz 3 1.01 0.04
SAMBORSKI Tadeusz 8 2.70 0.10
JANIK Janina 28 9.46 0.35
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 5 1.69 0.06
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 32 10.81 0.40