A  A+ A+

Powiat nowodworski 

nowodworski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  0.00
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  0.00
Ostaszewo 2 537  392  392  374  0.00
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  0.00
Sztutowo 2 973  587  587  561  0.00
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne