A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 1.72% 3.37% 5.01% 6.66% 8.30% 9.95% 11.60% 13.24% 14.89% 16.53%
danych 3.36% 5.00% 6.65% 8.29% 9.94% 11.59% 13.23% 14.88% 16.52% 18.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:333
% 6.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  1.72
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  117  5.41
Ostaszewo 2 537  392  392  374  68  18.18
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  74  5.68
Sztutowo 2 973  587  587  561  67  11.94
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  333  6.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 98 29.43 2.04
BUJANOWICZ Stanisława Helena 50 15.02 1.04
ADAMOWICZ Dariusz 31 9.31 0.65
DOMBROWSKI Bogdan 41 12.31 0.85
SZATKOWSKI Radosław Jan 30 9.01 0.62
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 5 1.50 0.10
KOSEWSKA Danuta Jolanta 4 1.20 0.08
SAHAJDAK Jadwiga 1 0.30 0.02
MIRONOWICZ Mirosław 68 20.42 1.42
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 5 1.50 0.10