A  A+ A+

Powiat tczewski 

tczewski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  0.00
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  0.00
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  0.00
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  0.00
Subkowy 4 111  697  697  666  0.00
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  0.00
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne