A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat tczewski 

tczewski
brak 1.40% 1.94% 2.48% 3.02% 3.56% 4.10% 4.64% 5.18% 5.72% 6.26%
danych 1.93% 2.47% 3.01% 3.55% 4.09% 4.63% 5.17% 5.71% 6.25% 6.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:632
% 3.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  159  1.40
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  139  6.41
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  23  6.48
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  133  6.54
Subkowy 4 111  697  697  666  41  6.16
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  137  6.80
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  632  3.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 182 28.80 0.98
BUJANOWICZ Stanisława Helena 108 17.09 0.58
ADAMOWICZ Dariusz 58 9.18 0.31
DOMBROWSKI Bogdan 39 6.17 0.21
SZATKOWSKI Radosław Jan 67 10.60 0.36
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 11 1.74 0.06
KOSEWSKA Danuta Jolanta 53 8.39 0.29
SAHAJDAK Jadwiga 7 1.11 0.04
MIRONOWICZ Mirosław 11 1.74 0.06
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 96 15.19 0.52