A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sztumski 

sztumski
brak 4.23% 5.07% 5.90% 6.74% 7.57% 8.41% 9.24% 10.08% 10.91% 11.75%
danych 5.06% 5.89% 6.73% 7.56% 8.40% 9.23% 10.07% 10.90% 11.74% 12.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 278
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 438
Liczba ważnych kart:5 433
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:5 113
% głosów ważnych:94.11%
Liczba głosów na listy komitetu:290
% 5.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dzierzgoń 7 550  1 136  1 136  1 064  57  5.36
Mikołajki Pomorskie 2 892  306  305  287  22  7.67
Stary Dzierzgoń 3 284  347  347  326  41  12.58
Stary Targ 5 043  592  592  552  48  8.70
Sztum 15 509  3 057  3 053  2 884  122  4.23
Ogółem 34 278  5 438  5 433  5 113  290  5.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STĘPNIAK Andrzej Hieronim 81 27.93 1.58
BUJANOWICZ Stanisława Helena 76 26.21 1.49
ADAMOWICZ Dariusz 21 7.24 0.41
DOMBROWSKI Bogdan 15 5.17 0.29
SZATKOWSKI Radosław Jan 22 7.59 0.43
WĄSIKOWSKI Leszek Jan 4 1.38 0.08
KOSEWSKA Danuta Jolanta 39 13.45 0.76
SAHAJDAK Jadwiga 7 2.41 0.14
MIRONOWICZ Mirosław 8 2.76 0.16
HEROLD-WĄS Lucyna Kinga 17 5.86 0.33