A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wołowski 

wołowski
brak 1.76% 2.49% 3.21% 3.94% 4.66% 5.39% 6.12% 6.84% 7.57% 8.29%
danych 2.48% 3.20% 3.93% 4.65% 5.38% 6.11% 6.83% 7.56% 8.28% 9.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 791
Liczba ważnych kart:7 789
Frekwencja wyborcza:19.55%
Liczba głosów ważnych:7 488
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:274
% 3.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzeg Dolny 13 082  2 833  2 831  2 727  48  1.76
Wińsko 6 983  1 048  1 048  1 009  91  9.02
Wołów 19 789  3 910  3 910  3 752  135  3.60
Ogółem 39 854  7 791  7 789  7 488  274  3.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RAKOCZY Stanisław 53 19.34 0.71
SZYMIEC-RACZYŃSKA Halina Jadwiga 14 5.11 0.19
MAŃKOWSKA Ewa Maria 52 18.98 0.69
SKOWRON Zbigniew 7 2.55 0.09
KONOPKA Antoni Jacek 7 2.55 0.09
PILAWKA Tomasz 6 2.19 0.08
SAMBORSKI Tadeusz 21 7.66 0.28
JANIK Janina 8 2.92 0.11
CHLEBOSZ Włodzimierz Stanisław 97 35.40 1.30
ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia 9 3.28 0.12