A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 3.27% 5.64% 8.01% 10.38% 12.75% 15.12% 17.49% 19.86% 22.23% 24.60%
danych 5.63% 8.00% 10.37% 12.74% 15.11% 17.48% 19.85% 22.22% 24.59% 26.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:1 650
% 8.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  69  3.47
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  120  26.97
Janów 4 921  879  879  846  46  5.44
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  156  16.88
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  131  7.49
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  71  6.50
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  62  4.55
Kruszyna 3 962  620  620  596  107  17.95
Lelów 4 150  803  803  759  137  18.05
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  110  7.69
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  303  12.89
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  89  7.91
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  60  3.27
Przyrów 3 261  527  527  508  72  14.17
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  50  3.86
Starcza 2 287  499  499  483  67  13.87
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  1 650  8.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 821 49.76 4.37
BANASIAK Aleksandra 349 21.15 1.86
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 28 1.70 0.15
KOŻUSZNIK Danuta Maria 25 1.52 0.13
BARTUSEK Mariola Beata 22 1.33 0.12
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 34 2.06 0.18
PILOT Andrzej Antoni 69 4.18 0.37
SZEMLA Mirosław Stanisław 53 3.21 0.28
KARASEK Bronisław 15 0.91 0.08
BRAMORA Artur Franciszek 234 14.18 1.25