A  A+ A+

Powiat gliwicki 

gliwicki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  0.00
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  0.00
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  0.00
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  0.00
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  0.00
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  0.00
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  0.00
Wielowieś 4 832  662  662  640  0.00
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne