A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 0.16% 0.21% 0.25% 0.30% 0.34% 0.39% 0.43% 0.48% 0.52% 0.57%
danych 0.20% 0.24% 0.29% 0.33% 0.38% 0.42% 0.47% 0.51% 0.56% 0.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:85
% 0.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  39  0.61
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  12  0.43
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  0.31
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  0.47
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  0.39
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  0.44
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  0.42
Wielowieś 4 832  662  662  640  0.16
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  85  0.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PACA Monika Maria 29 34.12 0.16
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 6 7.06 0.03
ZAWISZA Marcelina Monika 8 9.41 0.04
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 2 2.35 0.01
ORŁOWSKA Maria Elżbieta 4 4.71 0.02
SZYMANEK Tomasz Krzysztof 4 4.71 0.02
LEWICKA Dobrosława Teresa 6 7.06 0.03
SULICH Hubert Mirosław 4 4.71 0.02
KONUS Magdalena Joanna 9 10.59 0.05
SZWEDKOWSKI Witold 13 15.29 0.07