A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 0.76% 1.54% 2.33% 3.11% 3.89% 4.68% 5.46% 6.24% 7.02% 7.81%
danych 1.53% 2.32% 3.10% 3.88% 4.67% 5.45% 6.23% 7.01% 7.80% 8.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:436
% 2.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  48  0.76
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  50  1.77
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  39  1.70
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  102  5.32
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  63  4.11
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  17  1.24
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  62  5.24
Wielowieś 4 832  662  662  640  55  8.59
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  436  2.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 121 27.75 0.67
BANASIAK Aleksandra 37 8.49 0.20
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 26 5.96 0.14
KOŻUSZNIK Danuta Maria 12 2.75 0.07
BARTUSEK Mariola Beata 14 3.21 0.08
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 10 2.29 0.06
PILOT Andrzej Antoni 199 45.64 1.10
SZEMLA Mirosław Stanisław 3 0.69 0.02
KARASEK Bronisław 6 1.38 0.03
BRAMORA Artur Franciszek 8 1.83 0.04