A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 5.84% 7.49% 9.14% 10.79% 12.44% 14.09% 15.73% 17.38% 19.03% 20.68%
danych 7.48% 9.13% 10.78% 12.43% 14.08% 15.72% 17.37% 19.02% 20.67% 22.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 229
% 11.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  170  5.84
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  124  8.95
Lipie 5 332  993  993  950  212  22.32
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  83  8.07
Opatów 5 581  785  785  748  167  22.33
Panki 4 144  592  592  579  53  9.15
Popów 5 040  744  744  683  64  9.37
Przystajń 4 872  584  584  559  78  13.95
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  278  13.75
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  1 229  11.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 220 17.90 2.03
BANASIAK Aleksandra 882 71.77 8.12
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 15 1.22 0.14
KOŻUSZNIK Danuta Maria 14 1.14 0.13
BARTUSEK Mariola Beata 17 1.38 0.16
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 11 0.90 0.10
PILOT Andrzej Antoni 15 1.22 0.14
SZEMLA Mirosław Stanisław 7 0.57 0.06
KARASEK Bronisław 9 0.73 0.08
BRAMORA Artur Franciszek 39 3.17 0.36