A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 0.31% 0.35% 0.39% 0.43% 0.47% 0.51% 0.55% 0.59% 0.63% 0.67%
danych 0.34% 0.38% 0.42% 0.46% 0.50% 0.54% 0.58% 0.62% 0.66% 0.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 0.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  30  0.68
Boronów 2 764  436  436  425  0.71
Ciasna 6 904  789  789  741  0.54
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  0.55
Kochanowice 5 696  980  980  937  0.64
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  0.31
Pawonków 5 321  760  760  731  0.68
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  0.46
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  67  0.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PACA Monika Maria 22 32.84 0.19
SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 3 4.48 0.03
ZAWISZA Marcelina Monika 18 26.87 0.15
CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 2 2.99 0.02
ORŁOWSKA Maria Elżbieta 8 11.94 0.07
SZYMANEK Tomasz Krzysztof 0 0.00 0.00
LEWICKA Dobrosława Teresa 4 5.97 0.03
SULICH Hubert Mirosław 2 2.99 0.02
KONUS Magdalena Joanna 1 1.49 0.01
SZWEDKOWSKI Witold 7 10.45 0.06