A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 1.31% 2.24% 3.17% 4.09% 5.02% 5.95% 6.88% 7.81% 8.73% 9.66%
danych 2.23% 3.16% 4.08% 5.01% 5.94% 6.87% 7.80% 8.72% 9.65% 10.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:372
% 3.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  58  1.31
Boronów 2 764  436  436  425  45  10.59
Ciasna 6 904  789  789  741  61  8.23
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  33  3.03
Kochanowice 5 696  980  980  937  18  1.92
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  75  3.93
Pawonków 5 321  760  760  731  34  4.65
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  48  3.16
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  372  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 149 40.05 1.27
BANASIAK Aleksandra 62 16.67 0.53
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 23 6.18 0.20
KOŻUSZNIK Danuta Maria 17 4.57 0.14
BARTUSEK Mariola Beata 8 2.15 0.07
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 11 2.96 0.09
PILOT Andrzej Antoni 81 21.77 0.69
SZEMLA Mirosław Stanisław 6 1.61 0.05
KARASEK Bronisław 2 0.54 0.02
BRAMORA Artur Franciszek 13 3.49 0.11