A  A+ A+

Powiat mikołowski 

mikołowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  0.00
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  0.00
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  0.00
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  0.00
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  0.00
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne