A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 0.64% 0.73% 0.81% 0.90% 0.98% 1.07% 1.16% 1.24% 1.33% 1.41%
danych 0.72% 0.80% 0.89% 0.97% 1.06% 1.15% 1.23% 1.32% 1.40% 1.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:199
% 1.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  35  0.86
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  98  1.13
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  36  0.97
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  0.64
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  23  1.50
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  199  1.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 59 29.65 0.31
BANASIAK Aleksandra 30 15.08 0.16
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 22 11.06 0.12
KOŻUSZNIK Danuta Maria 11 5.53 0.06
BARTUSEK Mariola Beata 47 23.62 0.25
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 7 3.52 0.04
PILOT Andrzej Antoni 11 5.53 0.06
SZEMLA Mirosław Stanisław 3 1.51 0.02
KARASEK Bronisław 3 1.51 0.02
BRAMORA Artur Franciszek 6 3.02 0.03