A  A+ A+

Powiat myszkowski 

myszkowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  0.00
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  0.00
Niegowa 4 609  840  840  821  0.00
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  0.00
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  0.00
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne