A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 2.42% 3.09% 3.76% 4.44% 5.11% 5.78% 6.45% 7.12% 7.80% 8.47%
danych 3.08% 3.75% 4.43% 5.10% 5.77% 6.44% 7.11% 7.79% 8.46% 9.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:428
% 3.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  120  2.42
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  100  5.31
Niegowa 4 609  840  840  821  75  9.14
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  76  4.31
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  57  4.30
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  428  3.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 229 53.50 2.13
BANASIAK Aleksandra 45 10.51 0.42
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 6 1.40 0.06
KOŻUSZNIK Danuta Maria 6 1.40 0.06
BARTUSEK Mariola Beata 5 1.17 0.05
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 8 1.87 0.07
PILOT Andrzej Antoni 19 4.44 0.18
SZEMLA Mirosław Stanisław 0 0.00 0.00
KARASEK Bronisław 9 2.10 0.08
BRAMORA Artur Franciszek 101 23.60 0.94