A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat raciborski 

raciborski
brak 1.11% 1.46% 1.81% 2.16% 2.51% 2.86% 3.20% 3.55% 3.90% 4.25%
danych 1.45% 1.80% 2.15% 2.50% 2.85% 3.19% 3.54% 3.89% 4.24% 4.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:235
% 1.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  106  1.11
Kornowac 3 977  787  787  767  18  2.35
Krzanowice 4 795  632  632  607  10  1.65
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  33  2.63
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  18  1.28
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  11  1.13
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  14  1.92
Rudnik 4 256  552  552  544  25  4.60
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  235  1.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 101 42.98 0.64
BANASIAK Aleksandra 36 15.32 0.23
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 6 2.55 0.04
KOŻUSZNIK Danuta Maria 5 2.13 0.03
BARTUSEK Mariola Beata 18 7.66 0.11
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 19 8.09 0.12
PILOT Andrzej Antoni 4 1.70 0.03
SZEMLA Mirosław Stanisław 3 1.28 0.02
KARASEK Bronisław 31 13.19 0.20
BRAMORA Artur Franciszek 12 5.11 0.08