A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat rybnicki 

rybnicki
brak 0.46% 0.56% 0.66% 0.76% 0.86% 0.96% 1.05% 1.15% 1.25% 1.35%
danych 0.55% 0.65% 0.75% 0.85% 0.95% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 479
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 189
Liczba ważnych kart:12 184
Frekwencja wyborcza:20.15%
Liczba głosów ważnych:11 777
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:105
% 0.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czerwionka-Leszczyny 33 062  6 023  6 019  5 830  44  0.75
Gaszowice 7 330  1 415  1 415  1 376  20  1.45
Jejkowice 3 116  691  691  657  0.46
Lyski 7 734  1 724  1 724  1 649  16  0.97
Świerklany 9 237  2 336  2 335  2 265  22  0.97
Ogółem 60 479  12 189  12 184  11 777  105  0.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 28 26.67 0.24
BANASIAK Aleksandra 18 17.14 0.15
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 10 9.52 0.08
KOŻUSZNIK Danuta Maria 8 7.62 0.07
BARTUSEK Mariola Beata 7 6.67 0.06
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 4 3.81 0.03
PILOT Andrzej Antoni 5 4.76 0.04
SZEMLA Mirosław Stanisław 4 3.81 0.03
KARASEK Bronisław 15 14.29 0.13
BRAMORA Artur Franciszek 6 5.71 0.05