A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat tarnogórski 

tarnogórski
brak 1.50% 2.91% 4.33% 5.74% 7.16% 8.57% 9.98% 11.40% 12.81% 14.23%
danych 2.90% 4.32% 5.73% 7.15% 8.56% 9.97% 11.39% 12.80% 14.22% 15.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 639
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 456
Liczba ważnych kart:26 454
Frekwencja wyborcza:23.70%
Liczba głosów ważnych:25 668
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:1 399
% 5.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kalety 7 208  1 477  1 477  1 424  97  6.81
Miasteczko Śląskie 5 899  1 096  1 096  1 066  56  5.25
Radzionków 13 640  3 516  3 516  3 404  51  1.50
Tarnowskie Góry 49 528  13 076  13 073  12 718  618  4.86
Krupski Młyn 2 735  646  647  629  22  3.50
Ożarowice 4 554  974  974  946  148  15.64
Świerklaniec 9 399  2 029  2 029  1 963  98  4.99
Tworóg 6 500  1 363  1 363  1 309  145  11.08
Zbrosławice 12 176  2 279  2 279  2 209  164  7.42
Ogółem 111 639  26 456  26 454  25 668  1 399  5.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 45 3.22 0.18
BANASIAK Aleksandra 30 2.14 0.12
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 13 0.93 0.05
KOŻUSZNIK Danuta Maria 13 0.93 0.05
BARTUSEK Mariola Beata 10 0.71 0.04
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 10 0.71 0.04
PILOT Andrzej Antoni 1 261 90.14 4.91
SZEMLA Mirosław Stanisław 4 0.29 0.02
KARASEK Bronisław 2 0.14 0.01
BRAMORA Artur Franciszek 11 0.79 0.04