A  A+ A+

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  0.00
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  0.00
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  0.00
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  0.00
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  0.00
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  0.00
Lubomia 6 397  966  966  932  0.00
Marklowice 4 300  904  904  878  0.00
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  0.00
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne