A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat wodzisławski 

wodzisławski
brak 0.46% 1.68% 2.91% 4.13% 5.36% 6.58% 7.80% 9.03% 10.25% 11.48%
danych 1.67% 2.90% 4.12% 5.35% 6.57% 7.79% 9.02% 10.24% 11.47% 12.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:125 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:26 989
Liczba ważnych kart:26 985
Frekwencja wyborcza:21.57%
Liczba głosów ważnych:26 215
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:584
% 2.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pszów 11 313  2 228  2 228  2 169  27  1.24
Radlin 14 049  2 900  2 900  2 821  30  1.06
Rydułtowy 17 215  3 594  3 593  3 490  35  1.00
Wodzisław Śląski 38 991  9 180  9 178  8 917  94  1.05
Godów 10 721  2 450  2 450  2 378  302  12.70
Gorzyce 16 288  3 446  3 446  3 355  62  1.85
Lubomia 6 397  966  966  932  12  1.29
Marklowice 4 300  904  904  878  0.46
Mszana 5 868  1 321  1 320  1 275  18  1.41
Ogółem 125 142  26 989  26 985  26 215  584  2.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 67 11.47 0.26
BANASIAK Aleksandra 49 8.39 0.19
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 22 3.77 0.08
KOŻUSZNIK Danuta Maria 13 2.23 0.05
BARTUSEK Mariola Beata 20 3.42 0.08
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 10 1.71 0.04
PILOT Andrzej Antoni 9 1.54 0.03
SZEMLA Mirosław Stanisław 7 1.20 0.03
KARASEK Bronisław 380 65.07 1.45
BRAMORA Artur Franciszek 7 1.20 0.03