A  A+ A+

Powiat zawierciański 

zawierciański
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  0.00
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  0.00
Irządze 2 298  343  343  330  0.00
Kroczyce 5 138  844  844  822  0.00
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  0.00
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  0.00
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  0.00
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  0.00
Włodowice 4 416  715  715  672  0.00
Żarnowiec 3 849  824  824  796  0.00
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne