A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 2.49% 6.88% 11.26% 15.65% 20.04% 24.43% 28.81% 33.20% 37.59% 41.97%
danych 6.87% 11.25% 15.64% 20.03% 24.42% 28.80% 33.19% 37.58% 41.96% 46.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:2 165
% 11.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  49  3.51
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  201  2.49
Irządze 2 298  343  343  330  110  33.33
Kroczyce 5 138  844  844  822  134  16.30
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  94  3.79
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  120  7.84
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  647  42.40
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  318  24.67
Włodowice 4 416  715  715  672  123  18.30
Żarnowiec 3 849  824  824  796  369  46.36
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  2 165  11.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 2 015 93.07 10.65
BANASIAK Aleksandra 43 1.99 0.23
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 13 0.60 0.07
KOŻUSZNIK Danuta Maria 18 0.83 0.10
BARTUSEK Mariola Beata 14 0.65 0.07
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 15 0.69 0.08
PILOT Andrzej Antoni 14 0.65 0.07
SZEMLA Mirosław Stanisław 5 0.23 0.03
KARASEK Bronisław 3 0.14 0.02
BRAMORA Artur Franciszek 25 1.15 0.13