A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat żywiecki 

żywiecki
brak 1.36% 1.69% 2.03% 2.36% 2.69% 3.03% 3.36% 3.69% 4.02% 4.36%
danych 1.68% 2.02% 2.35% 2.68% 3.02% 3.35% 3.68% 4.01% 4.35% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:122 441
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:29 070
Liczba ważnych kart:29 064
Frekwencja wyborcza:23.74%
Liczba głosów ważnych:28 007
% głosów ważnych:96.36%
Liczba głosów na listy komitetu:764
% 2.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żywiec 25 803  7 112  7 110  6 933  94  1.36
Czernichów 5 355  1 477  1 477  1 426  23  1.61
Gilowice 4 795  1 393  1 393  1 334  49  3.67
Jeleśnia 10 925  2 216  2 216  2 153  92  4.27
Koszarawa 2 022  419  419  389  1.54
Lipowa 8 129  1 878  1 877  1 790  57  3.18
Łękawica 3 530  844  844  812  20  2.46
Łodygowice 11 184  2 861  2 860  2 736  78  2.85
Milówka 8 025  1 493  1 491  1 436  39  2.72
Radziechowy-Wieprz 10 274  2 374  2 374  2 269  72  3.17
Rajcza 7 365  1 211  1 211  1 172  55  4.69
Ślemień 2 863  764  764  737  12  1.63
Świnna 6 434  1 431  1 431  1 378  41  2.98
Ujsoły 3 785  685  685  653  26  3.98
Węgierska Górka 11 952  2 912  2 912  2 789  100  3.59
Ogółem 122 441  29 070  29 064  28 007  764  2.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DĄBROWA Stanisław 235 30.76 0.84
BANASIAK Aleksandra 98 12.83 0.35
HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 24 3.14 0.09
KOŻUSZNIK Danuta Maria 201 26.31 0.72
BARTUSEK Mariola Beata 21 2.75 0.07
SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 25 3.27 0.09
PILOT Andrzej Antoni 23 3.01 0.08
SZEMLA Mirosław Stanisław 114 14.92 0.41
KARASEK Bronisław 5 0.65 0.02
BRAMORA Artur Franciszek 18 2.36 0.06