A  A+ A+

Powiat buski 

buski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:61 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 698
Liczba ważnych kart:11 697
Frekwencja wyborcza:19.02%
Liczba głosów ważnych:11 277
% głosów ważnych:96.41%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Busko-Zdrój 27 659  5 771  5 771  5 625  0.00
Gnojno 3 743  525  525  493  0.00
Nowy Korczyn 5 227  1 066  1 066  1 011  0.00
Pacanów 6 407  1 040  1 040  997  0.00
Solec-Zdrój 4 179  879  879  843  0.00
Stopnica 6 471  1 179  1 178  1 132  0.00
Tuczępy 3 073  492  492  470  0.00
Wiślica 4 746  746  746  706  0.00
Ogółem 61 505  11 698  11 697  11 277  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne