A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat kazimierski 

kazimierski
brak 24.02% 27.49% 30.96% 34.43% 37.90% 41.37% 44.83% 48.30% 51.77% 55.24%
danych 27.48% 30.95% 34.42% 37.89% 41.36% 44.82% 48.29% 51.76% 55.23% 58.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 837
Liczba ważnych kart:4 837
Frekwencja wyborcza:16.53%
Liczba głosów ważnych:4 647
% głosów ważnych:96.07%
Liczba głosów na listy komitetu:1 602
% 34.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bejsce 3 484  508  508  497  178  35.81
Czarnocin 3 372  610  610  590  318  53.90
Kazimierza Wielka 13 839  2 276  2 276  2 169  521  24.02
Opatowiec 3 062  617  617  591  347  58.71
Skalbmierz 5 507  826  826  800  238  29.75
Ogółem 29 264  4 837  4 837  4 647  1 602  34.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 1 257 78.46 27.05
KOZAK Wojciech 15 0.94 0.32
KURTYKA Halina Ewa 12 0.75 0.26
SORYS Stanisław Andrzej 0 0.00 0.00
OCZKOWICZ Beata 24 1.50 0.52
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 6 0.37 0.13
PAWLAK Mirosław Antoni 162 10.11 3.49
KAŁA Józef 1 0.06 0.02
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 115 7.18 2.47
DUTKA Bronisław 10 0.62 0.22