A  A+ A+

Powiat opatowski 

opatowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 169
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 613
Liczba ważnych kart:10 612
Frekwencja wyborcza:23.50%
Liczba głosów ważnych:9 936
% głosów ważnych:93.63%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baćkowice 4 149  852  851  812  0.00
Iwaniska 5 637  1 323  1 323  1 231  0.00
Lipnik 4 641  779  779  741  0.00
Opatów 10 150  2 648  2 648  2 483  0.00
Ożarów 9 090  2 261  2 261  2 107  0.00
Sadowie 3 444  835  835  766  0.00
Tarłów 4 605  986  986  928  0.00
Wojciechowice 3 453  929  929  868  0.00
Ogółem 45 169  10 613  10 612  9 936  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne