A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat opatowski 

opatowski
brak 31.61% 34.30% 36.99% 39.69% 42.38% 45.07% 47.76% 50.45% 53.15% 55.84%
danych 34.29% 36.98% 39.68% 42.37% 45.06% 47.75% 50.44% 53.14% 55.83% 58.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 169
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 613
Liczba ważnych kart:10 612
Frekwencja wyborcza:23.50%
Liczba głosów ważnych:9 936
% głosów ważnych:93.63%
Liczba głosów na listy komitetu:4 051
% 40.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baćkowice 4 149  852  851  812  276  33.99
Iwaniska 5 637  1 323  1 323  1 231  400  32.49
Lipnik 4 641  779  779  741  295  39.81
Opatów 10 150  2 648  2 648  2 483  785  31.61
Ożarów 9 090  2 261  2 261  2 107  997  47.32
Sadowie 3 444  835  835  766  338  44.13
Tarłów 4 605  986  986  928  452  48.71
Wojciechowice 3 453  929  929  868  508  58.53
Ogółem 45 169  10 613  10 612  9 936  4 051  40.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIEKIERSKI Czesław Adam 1 471 36.31 14.80
KOZAK Wojciech 42 1.04 0.42
KURTYKA Halina Ewa 52 1.28 0.52
SORYS Stanisław Andrzej 3 0.07 0.03
OCZKOWICZ Beata 527 13.01 5.30
PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 29 0.72 0.29
PAWLAK Mirosław Antoni 340 8.39 3.42
KAŁA Józef 7 0.17 0.07
KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 1 570 38.76 15.80
DUTKA Bronisław 10 0.25 0.10